Kamagra bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan KAMAGRA bijwerkingen veroorzaken. Deze zijn meestal licht tot matig ernstig. In gecontroleerd klinisch onderzoek waren de meest voorkomende bijwerkingen:

  • Hoofdpijn of blozen
  • Spijsverteringsproblemen
  • Duizeligheid of een verstopte neus
  • Onregelmatige of hevige hartkloppingen

Als u een erectie heeft die langer dan 6 uur duurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Als u pijn op de borst heeft tijdens of na seksuele activiteit, gebruik dan geen nitraten maar neem onmiddellijk contact op met uw arts. Als u vaker dan eenmaal per dag kamagra inneemt kan spierpijn optreden. Als één van de bijwerkingen ernstig wordt of als u een bijwerking ondervindt die niet in deze bijsluiter staat vermeld, raadpleeg dan uw arts. Als u onverwachte problemen ondervind, die niet in de bijsluiter vermeld staan, neem dan direct contact op met uw arts.